woensdag, 12. juli 2006 - 17:49

Betere doorstroming landbouwverkeer

De provincie wil het fietspad bij de Zandkreekdam aanpassen voor gebruik door landbouw- en bestemmingsverkeer. Nu moet landbouw- en bestemmingsverkeer dat gebruik maakt van de parallelweg bij de Zandkreekdam vaak erg lang wachten.

Vooral als de Zandkreeksluis vaak open en dicht gaat, zoals in de zomerperiode, lopen de wachttijden voor landbouw- en bestem-mingsverkeer op tot enkele uren. De omwonenden zijn hierdoor slecht of niet bereikbaar voor hulpdiensten.

Om sluikverkeer te beperken is de parallelweg bij de Zandkreekdam uitgevoerd met beperkte doorrijmogelijkheden voor gemotoriseerd verkeer bij de aanleg van de bypass in 2002. Nu blijkt dat vooral landbouw- en bestemmingsverkeer op de parallelweg gestremd wordt als de Hongersdijkburg of de Zandkreekbrug open staat. De ZLTO en de gemeente Noord-Beveland hebben de provincie dringend gevraagd een oplossing te zoeken voor de huidige verkeerssi-tuatie.

Naast aanpassing van het fietspad kijkt de provincie ook naar andere oplossingen, zoals het aanpassen van het schutverkeer. Het schutregime is afgestemd op het aanbod van de scheepvaart. Dit aanbod is gekoppeld aan het getij op de Oosterschelde, de weersgesteldheid en het tijdstip van de dag. Beperking van de scheepvaart is niet wenselijk. Wel lijkt het mogelijk om de Hongersdijkbrug na het leeg varen van de kolk korte tijd te sluiten, waardoor het bestemmingsverkeer even door kan rijden.

Na overleg met Rijkswaterstaat Zeeland en de omwonenden over de aanpassing van het fietspad en aanvullende maatregelen, hoopt de provincie dit najaar met de werkzaamheden te kunnen beginnen.
Provincie:
Tag(s):