donderdag, 30. maart 2006 - 21:30

Betere doorstroom patiënten na heupfractuur

Deventer

In het Deventer Ziekenhuis worden jaarlijks meer dan 200 patiënten met een gebroken heup geopereerd. In veel gevallen wordt de heup vervangen door een kop/halsprothese of wordt er in de aangedane heup een pen geplaatst. Na de spoedoperatie heeft de patiënt nog zo’n 5 dagen ziekenhuiszorg nodig. Daaraan is niets veranderd.

Wie thans aan een gebroken heup is geopereerd kan in veel gevallen na 5 dagen naar een verpleeghuis. Op het PW Janssen verpleeghuis zijn voor deze nazorg extra bedden ingezet.

Dit betekent dat de patiënt voortaan het ziekenhuis na die 5 dagen ook daadwerkelijk verlaat. Tenminste, als de traumachirurg of orthopeed dat medisch verantwoord vindt.
Het op tijd verlaten van het ziekenhuis, was tot voor kort niet altijd mogelijk. Soms moest de patiënt nog tot 20 dagen in het ziekenhuis verblijven omdat de nazorg niet was geregeld. Het Deventer Ziekenhuis en Solis hebben nu afspraken gemaakt voor een betere doorstroom.
Al bij opname regelt de ontslagcoördinator van het ziekenhuis de nazorg in het PW Janssen verpleeghuis. Die organisatie heeft hiervoor bedden beschikbaar gesteld voor patiënten die zijn geopereerd aan een heupfractuur. Om de zorg goed te kunnen verlenen,zijn de ziekenverzorgers en verpleegkundigen van PW Janssen door het ziekenhuis bijgeschoold. In het verpleeghuis vindt ook de revalidatie plaats.
Het Deventer Ziekenhuis heeft dankzij deze maatregel capaciteit gekregen om andere operaties te doen.
Provincie:
Tag(s):