donderdag, 31. augustus 2006 - 8:59

Betere medicatieveiligheid door gebruik barcodes

Gelderland

Gelre Ziekenhuizen deelt sinds kort op één van haar afdelingen op een nieuwe wijze medicijnen uit aan haar patiënten. Door bij het toedienen de barcode op het geneesmiddel te lezen wordt de kans op fouten verder verminderd. Deze werkwijze wordt ondersteund door een zelf ontworpen nieuwe medicijnverdeelwagen, de zogenaamde BAP- kar (Bedside Assortment Picking).

De invoering van het gebruik van barcodes en de BAP-kar is het tweede en tevens laatste stadium van een unieke pilot die Gelre ziekenhuizen een aantal jaar geleden startte om de medicatieveiligheid te vergroten. De eerste stap was de invoering van een Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) en het gebruik van de computer bij het toedienen van geneesmiddelen door de verpleging aan een patiënt. Daardoor werd de kans op het maken van fouten al gehalveerd.

Een BAP-kar is een medicijnverdeelwagen met het nagenoeg volledige assortiment geneesmiddelen die op die afdeling nodig zijn. De kar is voorzien van een laptop en van een draadloze scanner. De verpleegkundige scant het polsbandje van de patiënt, dat voorzien is van een persoonlijke barcode. Vervolgens verschijnt op de laptop welke medicatie in welke dosering door de arts is voorgeschreven. Het systeem geeft vervolgens aan waar het geneesmiddel zich in de kar bevindt. De verpleegkundige pakt het geneesmiddel, scant de barcode en scant vervolgens weer het polsbandje van de patiënt om te bevestigen dat de juiste patiënt de juiste medicatie krijgt.

Het EVS geeft een waarschuwingssignaal wanneer dit niet het geval is. De BAP-kar is momenteel in gebruik op de verpleegafdeling Neurologie op de locatie Lukas in Gelre ziekenhuizen. Op deze afdeling is in 2003 ook de pilot van het Elektronisch Voorschrijfsysteem gestart. De test met de BAP-kar is hier goed verlopen. De kans op fouten nam nog eens met de helft af, waardoor de medicatieveiligheid op die afdeling weer is toegenomen. Besloten is om de nieuwe werkwijze ook op andere afdelingen in het ziekenhuis te gaan inzetten.
Provincie:
Tag(s):