dinsdag, 7. februari 2006 - 18:21

Betere opvang en zorg voor daklozen

Amsterdam

In 2010 moet minstens 60 procent van de 10.000 daklozen in de vier grote steden onder dak zijn. Dankzij een zogenoemd trajectplan moeten zij voorzover mogelijk zijn voorzien van werk, inkomen en zorg.

Dit is een van de ambities die het kabinet en de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) hebben vastgelegd in het plan van aanpak Maatschappelijke Opvang, dat vandaag is gepresenteerd in het opvangcentrum van het Leger des Heils in Den Haag. Rijk en gemeenten willen met dit plan een eind maken aan de verkommering en verloedering van daklozen, psychiatrische patiënten en verslaafden. Door betere zorg moet ook de overlast afnemen.

Voor het plan is een bedrag nodig dat oploopt tot 175 miljoen euro in 2009. Tweederde deel komt uit de AWBZ, de rest betalen de gemeenten.
Provincie:
Tag(s):