dinsdag, 18. april 2006 - 12:39

Beverpopulatie gedijt goed in Limburg

De toekomst voor de bever in Limburg ziet er rooskleurig uit. Dat wordt geconcludeerd in het evaluatierapport van het project ‘Toekomst voor de bever in Limburg’ dat vrijdag 21 april wordt gepresenteerd. Het project is tussen 2002 en 2005 onder coördinatie van ARK samen met waterschappen, landbouwers, natuurbeheerders, Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten aangepakt. Het aantal bevers groeide in die tijd van ongeveer tien bevers in 2002 naar rond de vijftig dieren van minimaal één jaar oud in 2005.

De bever blijkt zich bovendien prima thuis te voelen in de nabijheid van mensen. Ze vestigden zich zelfs tot in grote steden langs de Maas. En ook de aansluiting met beverpopulaties in de Eifel. de Belgische Ardennen en het rivierengebied in Midden-Nederland is veelbelovend.

De toename van het aantal bevers is grotendeels te danken aan het uitzetten van dieren. Slechts een klein deel van de aanwas blijkt te bestaan uit bevers die vanuit Duitsland of België naar Limburg zijn getrokken. Vóór de uitzettingen in Limburg zijn voor zover bekend geen jongen geboren. Na de uitzettingen is op zes locaties voortplanting vastgesteld. Daarnaast zijn jongen geboren bij in Limburg uitgezette bevers, die zich in België vestigden.

Met de beverpopulatie in de Eifel (via het stroomgebied van de Roer) bestaat al aansluiting en waarschijnlijk ook met die in de Belgische Ardennen (via de Maas). Verwacht wordt dat er binnen tien jaar contact zal zijn met de bevers in de Biesbosch, in het mondingsgebied van de Maas en dat van de Rijn. Rond 2010 zou de beverpopulatie in Limburg daarom uit zestig tot honderd dieren kunnen bestaan. Wél is daarin van cruciaal belang dat de grensregio´s (Vlaanderen, Duitsland en Nederland) tot een goede afstemming komen omtrent de bever en gezamenlijk projecten initiëren.
Provincie:
Tag(s):