maandag, 16. oktober 2006 - 13:06

Bewaring mevrouw Chen kan vooralsnog voortduren

Zutphen

Bij uitspraak van 29 september 2006 heeft de rechtbank het beroep van de vreemdelinge, mevrouw Chen, gericht tegen haar inbewaringstelling ongegrond verklaard. Mevrouw Chen heeft vervolgens diezelfde dag beroep ingesteld tegen het voortduren van de vreemdelingenbewaring. De rechtbank heeft in die zaak vandaag, maandag(16 oktober 2006 uitspraak gedaan en het beroep ongegrond verklaard.

Inmiddels heeft de Minister de bewaring van de vreemdelinge, mevrouw Chen, opgeheven. Nu dat echter heeft plaatsgevonden na de sluiting van het onderzoek ter zitting van 11 oktober 2006, kan de rechtbank die opheffing en de daaraan ten grondslag liggende feiten en omstandigheden niet in haar oordeel betrekken.

De rechtbank heeft in de uitspraak aangegeven dat de Minister bij het onderzoek naar de identiteit en nationaliteit, de door mevrouw Chen bij brief van 10 oktober 2006 verschafte gegevens over haar directe leefomgeving in China moet betrekken. Ook dient de Minister zich zo snel mogelijk te beraden over de medische toestand van mevrouw Chen en haar zoon.
Provincie:
Tag(s):