donderdag, 14. december 2006 - 10:35

Bewoners Odaflat tijdelijk naar de Kollenberg en Hoogveld

Sittard

In 2008 start ZO Wonen met de vernieuwing van de Odaflat. Door deze verbouwing gaan de bewoners de Odaflat tijdelijk verlaten.Daarom heeft ZO Wonen, samen met verschillende partners, een intensief traject doorlopen. Dit varieerde van inventarisatie van de wensen van de bewoners tot aan overeenstemming met de huurdersvereniging en bewonerscommissie.

Met als resultaat een aanbod voor tijdelijke huisvesting (De Kollenberg en nieuwbouwwoningen in Hoogveld), een apart Sociaal Plan en een aangepast ontwerp voor het nieuwe gebouw.

De vernieuwing van de Odaflat past in de plannen voor de opknapbeurt voor de Sittardse binnenstad en omgeving onder de noemer Zitterd Revisited. De flat wordt gerenoveerd en aan de voorzijde voorzien van een uitbouw. Tevens worden twee bouwlagen aan de kant van de Paardestraat er af gehaald. Op de plaats van het huidige dienstencentrum komen 28 nieuwe appartementen. In totaal worden 15 woningen gesloopt, 129 woningen gerenoveerd en 28 woningen nieuw gebouwd. In een gebouw aan de achterzijde van de Odaflat creëert ZO Wonen ruimte voor Oos Zittesj Hoes. Daarnaast realiseert de woonmaatschappij ruimten voor zorg en dienstverlening in de nieuwbouwvleugel. De vernieuwing van de Odaflat is naar verwachting eind 2009 gereed.

Samen met de huurdersorganisaties heeft ZO Wonen een Sociaal Plan voor huurders opgesteld. De bewoners van de Odaflat vormen een bijzondere doelgroep gezien hun leeftijd, zorgbehoefte en zelfredzaamheid. Reden om de raamafspraak, zoals die in principe voor projecten van ZO Wonen geldt, op onderdelen aan te vullen. Concreet betekent dit dat iedere bewoner een bedrag ontvangt van 5.085 euro voor de herinrichting van zijn/haar gerenoveerde woning in de Odaflat. De tijdelijke woning is bij aankomst al ingericht met vloerbedekking en gordijnen. ZO Wonen zorgt er namelijk voor dat de tijdelijke woning gestoffeerd aangeboden wordt.

Ook de verhuizing regelt ZO Wonen van begin tot eind. Een ingehuurd verhuisbedrijf pakt de spullen van de bewoners in, verhuist deze en pakt ze samen met de bewoners ook weer uit. Tenslotte staat een klusjesman gereed om te helpen bij bijvoorbeeld het indraaien van de lampen, het ophangen van schilderijen of het aansluiten van de telefoon. Dit alles met het doel de bewoners zoveel mogelijk zorgen uit handen te nemen. Daarnaast kijkt ZO Wonen samen met de bewoner naar de beste oplossing voor zijn/haar situatie.

De Kollenberg en de nieuwbouwwoningen in Hoogveld bleken geschikte en beschikbare locaties voor de tijdelijke huisvesting, omdat deze woningen voldoen aan de wensen en zorgbehoefte van de bewoners. In de Kollenberg wonen de bewoners daarnaast dicht bij het centrum. De bestaande woningen worden aangepast en bieden dan plaats aan maximaal 77 bewoners. De bewoners kunnen er zelfstandig wonen, waaronder ook koken en wassen.

Naast de woningen in de Kollenberg heeft ZO Wonen 49 nieuwbouwwoningen in Hoogveld tijdelijk tot haar beschikking. In Hoogveld komt een nieuw park met daaromheen een nieuw multifunctioneel zorgcentrum. Ook de bewoners van de Odaflat die tijdelijk naar Hoogveld gaan, kunnen hier gebruik van maken. Ook over de afstand naar het centrum is nagedacht. Elke dag gaat er op gezette tijden een busje rijden. Dit busje brengt de bewoners van ZO Wonen gratis naar het centrum van Sittard of naar Oos Zittesj Hoes en haalt ze ook weer op.

De bewoners van de Odaflat zijn in alle gevallen verzekerd van zorg en hulp aan huis. Met de zorgaanbieders zijn en worden afspraken gemaakt. ZO Wonen heeft met de zorgaanbieders afgesproken dat de bewoners hun vertrouwde verzorger behouden.

ZO Wonen realiseert zich goed hoe belangrijk Oos Zittesj Hoes is voor de bewoners van de Odaflat en andere Sittardse senioren. Hierover is dan ook overleg geweest met de gemeente Sittard-Geleen die de huidige ruimte van ZO Wonen huurt. Dit resulteerde erin dat Oos Zittesj Hoes tijdelijk mee verhuist naar de Kollenberg.
Provincie:
Tag(s):