woensdag, 22. maart 2006 - 10:10

Bewonersavonden groot succes

Soest

De drie bewonersavonden over de toekomst vliegbasis Soesterberg leverden een schat aan ideeën. In totaal dachten ruim 600 bewoners mee over de herinrichting van dit gebied. De algemene teneur is dat het terrein zo groen mogelijk moet blijven. Verder vinden bewoners dat het zo openbaar en toegankelijk mogelijk moet worden. De belangrijkste uitkomsten begeven zich op het gebied van natuurambitie, rode ontwikkeling, recreatie en de relatie tot het dorp Soesterberg.

De uitkomsten van deze bewonersavonden worden in een drietal sessies nader uitgewerkt. Dit dient als input voor het ruimtelijk plan. Dit plan zal naar verwachting eind 2006 naar de gemeenteraden van Zeist en Soest gaan. Dit leidt uiteindelijk tot het opstellen van een bestemmingsplan.
Provincie:
Tag(s):