woensdag, 30. augustus 2006 - 10:55

Bewonersbijeenkomsten voor aanleg 5 kunstgrasvelden

Amersfoort

De gemeente Amersfoort is van plan om kunstgras aan te leggen op vijf speelvelden die zo intensief bespeeld worden dat natuurlijk gras hier niet kan groeien. Het gaat om de grasvelden aan de Acacialaan/Esdoornlaan, Hendrick de Keyserlaan, Heelkruid, Andries van Altenalaan en het Fürglerplein. Niet alleen bij de gemeente Amersfoort zijn deze velden een doorn in het oog, ook omwonenden hebben aangegeven open te staan voor een blijvende oplossing in de vorm van kunstgras. De gemeente Amersfoort heeft daarom plannen gemaakt voor een mogelijke inrichting van deze slecht bespeelbare velden.

De nieuwe ontwerpen worden op de bewonersbijeenkomsten gepresenteerd. Alle omwonenden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen waarin ook meer informatie over kunstgras wordt gegeven.

De betreffende velden worden zeer intensief bespeeld. Het gras tussen de aanwezige doelen wordt snel kaal gespeeld en er ontstaat een harde zandlaag. Het gevolg is dat de afvoer van regenwater wordt tegengehouden. Hierdoor ontstaat bij nat weer een drassig en modderig veld. Het gras kan niet of nauwelijks groeien. Kortom, de velden worden binnen afzienbare tijd onbespeelbaar. Daarom heeft renovatie in de vorm van een nieuwe natuurlijke grasmat weinig zin.
Provincie:
Tag(s):