woensdag, 22. november 2006 - 22:19

Bezitter rookmelder wordt beloond

Almere

Op zaterdag 28 oktober, de Nationale Rookmelderdag, is een grote prijs gevallen in Almere. De brandweer belde die dag aan bij de familie Veldwijk. Gelukkig bleek na controle van de brandweer dat de familie een werkende rookmelder in huis had hangen. Daarmee wonnen ze, in het kader van de Nationale Rookmelderdag, 100 Staatsloten!

Jaarlijks komen ruim 70 mensen om door brand. De meeste slachtoffers overlijden tijdens een woningbrand. Dit aantal kan drastisch omlaag als er in alle huizen rookmelders zouden hangen. Dat is echter niet het geval: In bijna de helft van de Nederlandse woningen hangen nog steeds geen rookmelders. En als ze er wel hangen, doen ze het vaak niet.

Dit alles was voor de Stichting Nationale Brandpreventieweek reden om dit jaar samen met de brandweer en de Brandwonden Stichting een grootschalige rookmeldercampagne te starten. Het doel van de campagne is tweeledig. Enerzijds wil men mensen stimuleren rookmelders aan te schaffen; anderzijds wil men mensen die al wel rookmelders hebben, wijzen op de noodzaak van het controleren en het tijdig vervangen van de batterijen. Ook het ophangen van rookmelders op de juiste plek is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Nationale Rookmelderdag
Op zaterdag 28 oktober, Nationale Rookmelderdag, bezocht de brandweer een 50-tal aselect gekozen Nederlandse huishoudens. Als de gecontroleerde woning voorzien is van een werkende rookmelder, maakten de bewoners kans op gratis staatsloten. Eén van de prijzen is dus gevallen bij de familie Veldwijk in Almere.
Provincie:
Tag(s):