dinsdag, 31. oktober 2006 - 14:25

Bezorgdheid Nederlanders over terrorisme daalt

Den Haag

De bezorgdheid onder Nederlanders rondom terrorisme is gedaald. Noemde in augustus 2005 nog 39% van de ondervraagden ‘terrorisme’ spontaan als eerste zorg, nu is dat percentage teruggelopen tot 20%. Dit blijkt dinsdag uit het jaarlijkse publieksonderzoek dat in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding is uitgevoerd.

Daarnaast is het vertrouwen in de overheid als bestrijder van terrorisme toegenomen van 27% in 2005 tot 40% in 2006. Dit jaar is in het onderzoek voor het eerste een verkenning uitgevoerd naar de beeldvorming rondom radicalisering.

Het onderliggende onderzoek wees uit dat men vooral radicalisering en dreiging binnen de rechts-politieke en islamitische groeperingen ziet. 80% van de respondenten is het eens met de stelling dat de Nederlandse samenleving door radicalisering verdeeld raakt.
Provincie:
Tag(s):