zaterdag, 18. maart 2006 - 19:03

Bezuiniging politie Twente van de baan

Enschede

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken heeft vanmorgen in Utrecht op het Korpsbeheerdersberaad bekend gemaakt dat de twee maanden geleden aangekondigde bezuiniging bij de vijftien politiekorpsen in Nederland, van de baan is. De minister zal het begrootte tekort van 82 miljoen euro, zoals berekend via het nieuwe budget verdeelsysteem, niet op de aangewezen ‘krimpkorpsen’ verhalen.

Voor de Politie Twente betekent dit dat de voorgenomen bezuiniging van 7 miljoen euro (135 fte) komt te vervallen. Het korps noemde de bezuiniging eerder een straf voor het goede beleid.

Zowel de korpsbeheerder P. den Oudsten als korpschef P. Deelman reageerden vanmorgen zeer verheugd op het nieuws: “We zijn ontzettend blij. We kunnen het goede werk voortzetten, de veiligheid in Twente is niet in het geding.�
Provincie:
Tag(s):