woensdag, 11. januari 2006 - 21:48

Bijdrage zwemles voor gezinnen met lage inkomens

Almere

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten een eenmalige subsidie van 15.000 euro te verstrekken aan de Stichting Jeugd in Beweging. De subsidie is nodig om het voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens mogelijk te maken toch een zwemdiploma A te halen. Voor deze groep bleken de kosten voor zwemles een hoge drempel te zijn.

Van deze subsidie kunnen ongeveer 75 kinderen van ouders met een laag inkomen tegen de helft van de prijs zwemles volgen. De stichting draagt uit eigen middelen 2000 euro bij. Op dit moment liggen er al 50 aanvragen. Het college loopt hiermee vooruit op een onderzoek dat momenteel wordt gedaan naar inkomensafhankelijke tarieven.

Uit oogpunt van veiligheid in deze waterrijke omgeving vindt de gemeente dat alle kinderen moeten leren zwemmen. De ouders zijn zelf verantwoordelijk, maar de gemeente heeft een belangrijke informerende en stimulerende rol. Daarom is Almere drie jaar geleden op initiatief van het Rijk begonnen met het project zwemvaardigheid.

Door middel van de campagne: ‘Mijn kind kan zwemmen, een veilig gevoel’ is het belang van zwemvaardigheid onder de aandacht gebracht. Speciaal voor oudere kinderen van de basisschool zijn er extra zwemlessen georganiseerd, waaraan veel kinderen hebben deelgenomen.

Ouders met een laag inkomen kunnen voor meer informatie en voorwaarden voor een eventuele tegemoetkoming contact opnemen met de Stichting Jeugd in Beweging, tel: 036 844 5552 (op werkdagen tussen 10.00 en 14.00 uur).
Provincie:
Tag(s):