vrijdag, 11. augustus 2006 - 9:07

Bijeenkomst over habitatgebieden

Winterswijk

In juni hebben de Winterswijkse fracties van het CDA en de VVD een brief gestuurd naar leden van de Tweede Kamerfracties van het CDA en de VVD over de aanwijzing van Vogel- en Habitatrichtlijngebieden in de gemeente Winterswijk. In die brief hebben beide fracties hun zorgen geuit over die aanwijzing.

Op woensdag 16 augustus is er een openbare bijeenkomst in het raadhuis, waarbij gesproken wordt over de problematiek rond de habitatgebieden.

Winterswijkse boeren krijgen te maken met vier habitatgebieden. De zones daaromheen zijn groter geworden dan aanvankelijk was voorgesteld. Maar liefst 116 van de 180 levensvatbare agrarische bedrijven in de gemeente Winterswijk verkeren daardoor in onzekerheid over hun ontwikkelingsmogelijkheden.

In genoemde brief zijn de Kamerleden uitgenodigd om naar Winterswijk te komen. Enkele Kamerleden en Statenleden van de provincie Gelderland hebben aangeven dat zij graag naar Winterswijk komen om zich te laten informeren. Daarom vindt op woensdag 16 augustus a.s. een bijeenkomst plaats in het raadhuis van Winterswijk.

De bijeenkomst van 14.30 uur tot 16.00 uur is openbaar, voor iedereen toegankelijk en vindt plaats in het raadhuis.
Provincie:
Tag(s):