donderdag, 6. juli 2006 - 10:01

Bijna 700 meldingen van asbestwegen in Gelderland

Regionaal

Bij het Meldpunt Asbest zijn tussen 22 mei en 30 juni 678 meldingen van asbestwegen in Gelderland binnengekomen. In totaal zijn 1843 meldingen binnengekomen uit de gemeenten rond de vroegere asbestfabrieken in het Overijsselse Goor (Eternit) en Harderwijk (Asbestona) in Gelderland. Het meldpunt heeft tot en met afgelopen vrijdag opengestaan voor eigenaren van asbestwegen die voor kosteloze sanering in aanmerking willen komen. Meldingen die donderdag nog binnenkomen, worden nog meegenomen.

'Staatssecretaris Van Geel heeft samen met de provincies Gelderland en Overijssel en de betrokken gemeenten deze derde en laatste saneringsoperatie in gang gezet. Juist om aandacht op het asbestprobleem te vestigen heeft Van Geel het loket in Harderwijk geopend. Alle betrokken gemeenten zijn aangespoord om dit breed te publiceren. Het vermoeden bestond dat na de eerste twee inventarisatierondes nog niet alle verdachte locaties in beeld waren. Ik schat in dat wij nu een goed beeld hebben. Nu moet worden onderzocht wat er aan de hand is en of er gesaneerd moet worden', zegt milieu-gedeputeerde René van Diessen.

In Gelderland kwamen 197 meldingen binnen uit de gemeente Nunspeet, 177 uit Harderwijk, 100 uit Ermelo, 36 uit Elburg en 37 uit Putten. Tegen de grens met Overijssel kwamen er 83 meldingen uit Berkelland binnen en 46 uit Lochem.

In Overijssel kwamen 837 meldingen binnen uit de gemeente Hof van Twente, 120 uit Enschede, 69 uit Haaksbergen, 44 uit Hengelo en 75 uit de gemeenten Rijssen-Holten, Almelo, Wierden en Borne. Twintig meldingen kwamen van buiten de gemeenten waar de oproepen zijn gedaan.

Het onderzoek en de sanering worden uitgevoerd door het Ministerie van VROM dat ook alle kosten voor zijn rekening neemt. ‘Wij zitten er bovenop’, aldus Van Diessen. ‘Ons is er alles aan gelegen om de mensen een goed en veilig woon- en leefmilieu te bieden. Onzekerheden over asbest en of je er nu wel of niet aan wordt blootgesteld, horen daarin niet thuis’. Desondanks realiseert Van Diessen zich ook dat onzekerheden niet meteen weggenomen kunnen worden. De daadwerkelijke sanering vindt namelijk plaats in de periode tussen 2007 en 1 januari 2010.

Het Landelijk Meldpunt Asbest blijft open voor asbestmeldingen buiten de saneringsregeling asbestwegen; telefonisch 0800-6353272 (0800-MELDASBEST) of via internet www.meldasbest.nl.
Provincie:
Tag(s):