donderdag, 28. september 2006 - 17:12

'Bijstand en onroerend goed' levert veel op

Groningen

Een onderzoek van de gemeente Groningen naar verzwegen onroerend goed bij bijstandsklanten heeft resultaat gehad. Naar aanleiding van het onderzoek 'Bijstand en onroerend goed' zijn 18 uitkeringen stopgezet en is voor ruim € 430.000,- teruggevorderd.

In het onderzoek heeft de dienst Sociale Zaken en Werk voor het eerst in Nederland bijstandsgegevens gekoppeld aan kadastergegevens. De koppeling leidde tot 324 situaties waarin nader onderzoek heeft plaatsgevonden en vervolgens tot 94 risicodossiers, waarvan met 80 wat aan de hand bleek te zijn. Daarbij ging het niet alleen om het bewust verzwijgen van het bezit van onroerend goed, maar ook om onwetendheid over de bijstandregelgeving.
Het recht op bijstand en de hoogte van de uitkering worden mede bepaald door het eigen vermogen. Het bezit van bijvoorbeeld huizen, tuinhuisjes, grond en (woon-)boten valt daar ook onder. De dienst SOZAWE vraagt klanten op meerdere momenten vermogensgegevens door te geven. Het onderzoek 'Bijstand en onroerend goed' is in opdracht van de dienst SOZAWE uitgevoerd door het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF).

De terug te vorderen bedragen liepen per geval uiteen van € 2.000,- tot € 90.000,-. De onderzochte zaken hadden betrekking op verzwegen percelen grond, het bezit van huizen, tuin- en botenhuisjes, verzwegen huurinkomsten en het gedeeltelijke bezit van een huis door een erfenis.
Provincie:
Tag(s):