maandag, 26. juni 2006 - 14:58

Bijstandsuitkeringen IOAW/IOAZ en WWIK per 1 juli 2006

Den Haag

Per 1 juli 2006 is het netto minimumloon, inclusief vakantiegeld, 1.207,91 euro per maand. De maandelijkse bijstandsuitkering voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden is daaraan gelijk. Daarmee krijgen ze netto 6,71 per maand meer dan nu. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag bekendgemaakt.

De landelijke bijstandsnormen zijn gekoppeld aan het netto minimumloon. Als het netto minimumloon verandert, dan worden de bijstandsuitkeringen wettelijk aangepast. Het netto minimumloon is ook het uitgangspunt voor de vaststelling van de bruto uitkeringen voor oudere werkloze werknemers (IOAW), oudere voormalig zelfstandigen (IOAZ) en kunstenaars (WWIK).

Alleenstaanden tussen de 21 en 65 jaar gaan er 3,36 euro per maand op vooruit en krijgen 603,96 euro per maand. Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 juli 2006 bijna 5 euro extra, inclusief vakantie-uitkering krijgen ze 845,54 euro per maand. Dat is gelijk aan 70 procent van het minimumloon.

Bij het vaststellen van de hoogte van de bijstandsuitkering van alleenstaanden en alleenstaande ouders wordt ervan uitgegaan dat deze mensen de (woon)kosten met anderen delen. Als dat niet het geval is, kunnen ze in aanmerking komen voor een toeslag van maximaal twintig procent van het netto minimumloon, dus 241,58 euro per maand.

Er gelden aparte normbedragen voor bijstandsgerechtigden onder de 21 jaar en van 65 jaar of ouder. De uitkeringen voor 65-plussers komen overeen met de netto AOW-bedragen.

In de bijstandsuitkeringen is een vakantie-uitkering begrepen van 4,9 procent van die uitkering.

Kijk hier voor een overzicht van de overige vastgestelde bedragen.
Categorie:
Tag(s):