donderdag, 5. oktober 2006 - 11:38

Bijstanduitkeringen onder magische grens van 6000

Nijmegen

Het aantal Nijmegenaren met een bijstanduitkering bevindt zich voor het eerst in veertig jaar onder de 6000. Eind september 2006 kende de Sociale Dienst 5859 klanten in de bijstand. Dit niveau werd voor het laatst gehaald in 1966. In dat jaar trad de Algemene Bijstandswet in werking en ontvingen 5677 inwoners een uitkering. De jaren erop steeg het aantal uitkeringsgerechtigden gestaag. Sinds de jaren negentig daalt het aantal bijstands-gerechtigden in Nijmegen en Nederland.

Een van de doelstellingen in het nieuwe coalitie-akkoord is om het aantal Nijmegenaren dat in de bijstand zit in 2006 en 2007 5,5 procent harder te laten dalen dan landelijk het geval is.

Door een combinatie van intensieve begeleiding naar werk, scherpere controles, en een stijgende werkgelegenheid lijkt dit streven bereikt te gaan worden. Zo lag het in de bedoeling om eind 2006 door de grens van 6000 bijstandsgerechtigden te breken, maar dat aantal is nu al gehaald.

Door het aantrekken van de economie en het intensiveren van de bestaande aanpak van begeleiding en controle verwacht de gemeente dat de daling in 2007 doorzet.

Dat is ook nodig. Nijmegen heeft de afgelopen jaren minder gepresteerd dan andere gemeenten. Daardoor is het door het Rijk toegekende budget niet toereikend.

Om het te verwachten tekort te compenseren is het nodig om het aantal mensen in de bijstand sneller te laten dalen dan de landelijke ontwikkeling. Als deze ontwikkeling zich doorzet scheelt dit voor de gemeente Nijmegen 2,7 miljoen euro in de uitgaven over 2006.
Provincie:
Tag(s):