donderdag, 21. september 2006 - 15:55

Bijzondere vondst middeleeuwse Aak

Tirns

Bij graafwerkzaamheden langs de Thaborwei aan de zuidkant van Tirns is een scheepswrak ontdekt. De houten boot dateert volgens de betrokken archeologen uit de dertiende eeuw.

De vondst is gedaan bij de aanleg van de nieuwe gasleiding tussen Grijpskerk en Workum. Deze gasleiding gaat maar door een kort stukje Sneker grondgebied, zo’n 1300 meter. Het archeologisch adviesbureau Raap verricht het onderzoek in opdracht van de Gasunie. Voor deze specifieke vondst is de hulp van een scheepsarcheoloog ingeroepen.

Het gaat om een punterachtige boot van ongeveer 7 meter lang en 1,5 meter breed. Het materiaal, deels eikenhout en deels grenen, is opvallend goed bewaard gebleven. Zelfs het mos dat als vulling voor de naden is gebruikt, is nog aanwezig. De vondst is heel bijzonder; in Nederland is slechts op drie plekken een vergelijkbare vondst gedaan. In Friesland is dit zelfs de eerste vondst van een boot.

Er zijn twee redenen waarom een dergelijke vondst zo zeldzaam is. Ten eerste werd het hout van een afgedankte boot meestal hergebruikt, omdat hout (vooral eikenhout) in de middeleeuwen een schaars en kostbaar materiaal was. Ten tweede is nauwelijks te voorspellen waar geulen vroeger gelopen hebben. Een boot is dus altijd een toevalsvondst.

Eigenlijk verwachtten de archeologen op deze plek sporen aan te treffen die een relatie hebben met het nabij gelegen voormalige klooster Thabor. Dergelijke sporen zijn echter niet gevonden. De archeologen dateren het bootje voorlopig in de dertiende eeuw, ouder dus dan het veertiende eeuwse klooster. Door jaarringenonderzoek aan het hout zal men de exacte ouderdom van het bootje vaststellen.

De boot wordt in de komende week gelicht en daarna geconserveerd en gerestaureerd in het NISA (Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie) te Lelystad. Het hout moet ten minste een jaar in een speciaal prepareerbad liggen. Vervolgens wordt onderzocht hoe en waar de boot kan worden tentoongesteld.

Het Fries Scheepvaart Museum te Sneek wordt in de media reeds als locatie geopperd. De betrokken partijen zullen hier de komende tijd overleg over voeren.
Provincie:
Tag(s):