vrijdag, 11. augustus 2006 - 11:09

Biogas in trek

Regionaal

Veel melkveehouders in Flevoland hebben een vergunningsaanvraag ingedient bij hun gemeente voor plaatsing van een mestvergistingsinstallatie op hun erf. Met deze machine wordt koeienmest omgevormd tot biogas. De electriciteit die het oplevert kan dan worden verkocht aan de nergiemaatschappijen.

Zeker nu de prijs van de melk daalt en die van de energie stijgt is er veel interesse in deze intallatie. Zo'n 600 huishoudens kunnen dan gebruik maken van deze stroom per boerderij.
Provincie:
Tag(s):