donderdag, 3. augustus 2006 - 15:44

Bisdom schenkt 10.000 euro voor slachtoffers Libanon

Roermond

Het Missiebureau van het bisdom Roermond maakt deze week 10.000 euro over aan het door hevige bombardementen getroffen bisdom Tyre in Libanon. Het geld is bedoeld voor lediging van de primaire levensbehoeften van meer dan 400 vluchtelingen die in de gebouwen van het bisdom tijdelijk onderdak hebben gekregen.

Het verzoek om financiële ondersteuning is bij het Missiebureau binnengekomen via dr. Robert Caracache, directeur van het Huis van Licht en Hoop, een opvanghuis voor jongeren, waarvan de huidige bisschop van Tyre, mgr. Georges Bakouny jarenlang rector was. Het Missiebureau onderhoudt al jaren goede contacten met dit tehuis.

Tyre, in het zuiden van Libanon, is één van de eerste steden, die enkele weken geleden door Israëlische bombardementen werden getroffen. Het behoort tot de zwaarst getroffen gebieden. Door het bombardement zijn duizenden mensen dakloos geworden. Zo’n 400 van hen hebben sinds het begin van de oorlog onderdak gekregen in het plaatselijke bisschopshuis, waardoor alle hoeken en gaten van het huis gevuld waren met vluchtelingen. Van de kapel tot de persoonlijke werkkamer van de bisschop, waar alleen al 14 van hen verbleven. Eind juli, toen de oorlogssituatie extreem gevaarlijk werd, zijn de meeste vluchtelingen onder begeleiding van de bisschop doorgereisd naar Beiroet. Daar hebben zij onderdak gevonden bij familie, vrienden en op diverse andere plekken.

Inmiddels is de bisschop teruggekeerd in Tyre, om de aanhoudende stroom vluchtelingen in zijn huis en de inwoners van zijn bisdom bij te staan. Momenteel verblijven gemiddeld zo’n 40 vluchtelingen – hun aantal varieert dagelijks – in het bisschopshuis, terwijl de stad onder vuur blijft liggen. Daarbij worden kerken en moskeeën niet gespaard.

Als teken van solidariteit met de bevolking in het Midden-Oosten heeft bisschop F. Wiertz van Roermond het Missiebureau gevraagd om op het financiële verzoek vanuit Tyre in te gaan. Daarmee wordt ook gehoor gegeven aan de oproep van paus Benedictus XVI om charitatieve doelen in de door aanhoudend geweld getroffen gebieden in het Midden-Oosten te ondersteunen. “Niets kan het vergieten van onschuldig bloed verantwoorden, van welke kant ook�, zei de paus deze week nog tijdens de algemene audiëntie in Rome. Tegelijkertijd roept hij gelovigen op om te bidden voor vrede in het Midden-Oosten.

Wie het Missiebureau een financiële bijdrage wil geven, om de actie in Libanon mede te ondersteunen, kan dit doen door geld over te maken op giro 10.45.000 ten name van Missiebureau Roermond onder vermelding van ‘Libanon’.
Provincie:
Tag(s):