woensdag, 12. juli 2006 - 14:41

"Bisschopsschans" krijgt langzaam weer gezicht

Staphorst

Stap voor stap worden de contouren van de oude 'Bisschopsschans' in het landschap bij De Lichtmis weer zichtbaar. Het Waterschap Groot Salland is druk bezig het profiel van het oude verdedigingswerk uit de zeventiende eeuw in ere te herstellen. Momenteel graven machines de stervormige gracht weer open.

Het tevoorschijn komen van de 'viercante royale fortresse met vier bolwerken en een omtrek van 225 roeden' (2250 meter) is onderdeel van een omvangrijk waterbergingsproject nabij De Lichtmis in de gemeente Staphorst. Het project behelst het in ere herstellen van het verdedigingswerk, aangelegd in de 17e eeuw, dat onder eer bestaat uit een gracht in de vorm van een ster. Het is de bedoeling om de contouren daarvan weer zichtbaar te maken. Om dit te realiseren graaft het waterschap de gracht weer open en gebruikt deze als waterberging om in de natte periodes het water in vast te houden.

De gracht wordt 12 meter breed en geaccentueerd met rietkragen. Daarnaast zal het schouwpad, dat naast de watergang ligt, ook gebruikt gaan worden als wandelpad. In het gebied treft het waterschap diverse voorzieningen, waaronder een informatiepunt over de cultuurhistorie van het gebied.

Het waterschap had al jaren plannen om de 'Bisschopsschans' haar oude glorie terug te geven en het waterschapswerk te combineren met de aanwezige cultuurhistorie.

Bisschop van Münster
De Bisschopsschans is in de loop van de 17de eeuw aangelegd aan de weg tussen Staphorst en Rouveen. In die tijd was de schans één van de weinige begaanbare routes richting het noorden. Toen rond 1665 de bisschop van Münster met oorlog dreigde, besloot de regering deze doorgang te versterken met een schans, bestaande uit een aantal loopgraven en wallen. Aanvankelijk was het ook de bedoeling van het waterschap om de wallenstructuur weer een beetje aan te brengen, maar daar is van af gezien. De oude schans ligt in het ruilverkavelingsgebied Rouveen. Met medewerking van de ruilverkavelingscommissie en de grondeigenaren zijn door aankoop en ruiling de nodige gronden vrij gekomen.

Naar verwachting is de 'Bisschopsschans' in het najaar van 2006 gereed. De kosten van het totale project bedragen € 200.000,=. Hiervan neemt het Waterschap Groot Salland de helft voor haar rekening en stelt de provincie Overijssel € 90.000,- beschikbaar. Onlangs besloot de gemeente Staphorst de overige € 10.000,- aan de schans toe te kennen.
Provincie:
Tag(s):