vrijdag, 9. juni 2006 - 9:41

Blackspotspiegels tegen ongevallen met fietsers

Amsterdam

Amsterdam krijgt drie nieuwe blackspotspiegels. Het doel van de spiegels is het voorkomen van ongelukken met afslaand verkeer op blackspots. Blackspotszijn kruisingen waar gedurende drie achtereenvolgende jaren sprake was van minimaal zes slachtofferongevallen.

Bij de nieuwe spiegel zijn de grootte, de bolling en inkijkhoek zodanig aangepast, dat fietsers veel beter zichtbaar en herkenbaar zijn in de spiegel. De chauffeur overziet via de spiegel de gehele vrachtwagen en alles wat zich aan de rechterzijde bevindt.

De spiegels zijn geplaatst op het Concertgebouwplein (ter vervanging van de oude spiegel), de kruising Ceintuurbaan / Hobbemakade en de kruising Van Woustraat / Stadhouderskade. Gekeken wordt of de spiegel bijdraagt aan een beter zicht op fietsers en daarmee aan de verkeersveiligheid.

De resultaten worden gelegd naast een eerdere uitgevoerde observatie zonder spiegel. Ook worden chauffeurs van vrachtauto’s en lijnbussen geïnterviewd over hun ervaringen met de spiegel.

Aan de hand van het onderzoek wordt een besluit genomen over het definitief toepassen van de spiegel op de huidige en eventuele andere locaties.
Provincie:
Tag(s):