vrijdag, 30. juni 2006 - 9:49

Blauwalgen aangetroffen in de Laak

Amersfoort

Waterschap Vallei & Eem heeft in het water van de Laak een drijflaag van een giftig soort blauwalgen aangetroffen. De Laak loopt van de Amersfoortse wijk Vathorst door de polder naar het Nijkerkernauw. De blauwalgen vormen een dunne drijflaag op het water. Ze zijn vanuit het Nijkerkernauw de Laak in gestroomd. Het waterschap heeft bij de monding van de Laak een keerscherm gelegd, om verdere instroom van de blauwalgen vanuit het Nijkerkernauw zoveel mogelijk te beperken.

Als mensen in contact komen met het water kunnen zij last krijgen van tijdelijke huiduitslag en maag- en darmproblemen. Dat kan gebeuren bij het inslikken van water of als men via de huid of ogen in contact komt met de blauwalgen. Kleine kinderen zijn kwetsbaarder, omdat zij vaak meer water binnenkrijgen dan volwassenen en eerder ziek worden door hun lage lichaamsgewicht. Dieren die het water drinken kunnen ernstig ziek worden of er zelfs aan overlijden. Het waterschap adviseert agrariërs langs de Laak om het vee niet uit de Laak te laten drinken.
Provincie:
Tag(s):