woensdag, 6. september 2006 - 8:47

Bloedende kastanjebomen

Heelsum

Groenambtenaren in de gemeente Renkum constateerden dat 26 kastanjebomen in de Kastanjelaan in Heelsum allemaal zijn aangetast door de kastanjeziekte. Drie bomen zijn ten gevolge van hiervan al afgestorven. De gemeente Renkum zal nog dit jaar overgaan tot het kappen van álle kastanjebomen in de Kastanjelaan.

De kastanjeziekte is een bacterieziekte die kastanjebomen aantast en zich momenteel razendsnel verspreidt over Nederland. Bomen die zijn aangetast krijgen bruine vlekken op de stam en “bloeden� donker vocht. De aantasting leidt tot baststerfte en uiteindelijk tot het afsterven van de boom.

Ondanks onderzoek naar deze ziekte, waarvan inmiddels al wel bekend is dat deze wordt veroorzaakt door een bacterie, is er op dit moment nog geen afdoende bestrijdingsmiddel voor handen. Het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit adviseert in de tussentijd zieke exemplaren te kappen om verdere verspreiding te voorkomen.

Om het groene karakter langs de Kastanjelaan te behouden, zal de gemeente Amberbomen herplanten en de trottoirs opnieuw bestraten. Aangezien jonge kastanjebomen wederom snel ziek kunnen worden, is het herplanten van deze soort niet mogelijk. Op dit moment is het exacte aantal te herplanten bomen nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de beschikbare ruimte boven- en ondergronds. De gemeente streeft er naar verdeeld over de lengte van de gehele weg te herplanten.
Provincie:
Tag(s):