donderdag, 2. maart 2006 - 10:43

bloembakken op Paltzerweg zijn geplaatst

Bilthoven

Wethouder Han IJssennagger is zijn toezegging om bij wijze van proef bloembakken op de Paltzerweg te plaatsen nagekomen. donderdagochtend heeft hij twee bloembakken geplaatst. Hiermee wil de wethouder tegemoetkomen aan de wens van een aantal aanwonenden om de verkeershinder op de Paltzerweg te beperken.

Verwacht wordt dat van de bakken een verkeersremmende werking uitgaat. Mocht dat in de praktijk het geval blijken, dan blijven de bakken staan. Als dat niet het geval is of als de bakken onvoorziene problemen geven, zal wethouder IJssennagger in overleg met de betrokken aanwonenden bezien welke maatregelen dan getroffen moeten worden.
Provincie:
Tag(s):