vrijdag, 1. december 2006 - 20:59

Bloembollenbedrijf mag zich vestigen in De Wolden

Zuidwolde

De gemeente De Wolden is in het gelijk gesteld door de Raad van State voor het verlenen van een milieuvergunning aan een bloembollenverwerkingsbedrijf en jongvee opfokbedrijf. De Milieufederatie Drenthe en Stichting Bollenboos hadden beroep aangetekend tegen deze vergunning omdat zij vrezen voor verontreiniging van het milieu door de bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt in de lelieteelt.

Het bedrijf heeft een milieuvergunning nodig vanwege de combinatie van bloembollenverwerking en het opfokken van jongvee. Bij het afgeven van de vergunning heeft de gemeente ingespeeld op de best beschikbare technieken volgens de nieuwste inzichten. Deze technieken zijn op dit moment nog niet verwerkt in de geldende wetgeving. De Raad van State is toch akkoord gegaan met het besluit van de gemeente om de vergunning op deze manier te verlenen.

Op basis van de vergunning heeft de vergunninghouder onder het bezinkbassin, waarin het spoelwater van de bloembollen wordt opgevangen, een leemlaag en drainage aangelegd. Dit systeem zorgt er voor dat er een minimum aan bestrijdingsmiddelen in het grondwater terecht komt.

Tevens moet de vergunninghouder periodiek metingen laten doen. Mocht blijken dat er toch bestrijdingsmiddelen doorsijpelen, dan is hij verplicht de bodem en het grondwater te saneren. De gemeente is van mening dat deze manier van bloembollen verwerken de beste methode is om het milieu zo min mogelijk te belasten. De uitspraak van de Raad van State heeft deze visie van de gemeente bevestigd.

De verantwoordelijke wethouder Van der Ziel geeft aan blij te zijn met de uitspraak van de Raad van State, want hiermee is gebleken dat de gemeente op een zorgvuldige manier omgaat met het milieu en gelijkertijd nieuwe agrarische ontwikkelingen ondersteunt.
Provincie:
Tag(s):