dinsdag, 24. oktober 2006 - 12:22

Bluetongue-gebied uitgebreid

Zeeland

Wanneer u houder bent van herkauwers, en u woont in de 20-kilometerzone in Zuid-Nederland of Zeeland, dan zijn er beperkende maatregelen op u van toepassing. Alleen onder strikte voorwaarden mogen herkauwers naar buiten het 20-kilometer gebied worden vervoerd. Daarbinnen is het vervoer van herkauwers wel toegestaan.

Daarvoor gelden wel de strikte voorwaarden, dat deze dieren op dat moment niet worden verdacht van bluetongue of daarmee besmet verklaard zijn. Omdat het virus wordt overgedragen door bepaalde insectensoorten als zogenaamde knutten of culicoïdes, adviseert het Ministerie van Landbouw u, om de dieren van één uur voor zonsondergang tot één uur na zonsopgang zodanig te stallen dat contact met deze insecten zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Sinds kort is dit opstallen van herkauwers niet meer verplicht. U bent wel verplicht om de gebouwen waarin deze dieren zijn ondergebracht en hun omgeving te behandelen met toegelaten insectenbestrijdingsmiddelen. Op deze wijze wordt het contact met de insecten geminimaliseerd en wordt verspreiding van het virus beperkt.

Een totaaloverzicht van de getroffen maatregelen, de begrenzing van de 20-kilometergebieden en andere informatie over de ziekte Bluetongue, zijn te vinden op de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Op deze website wordt de informatie voortdurend actueel gehouden. Ontwikkelingen kunnen zorgen voor wijzigingen in de getroffen maatregelen.
Provincie:
Tag(s):