woensdag, 1. februari 2006 - 15:54

Bodemverontreiniging in Scherpenisse

Scherpenisse

Bij de ontwikkeling van de woningbouwlocatie ter plaatse van de voormalige woning aan de Molenweg 32 te Scherpenisse stuitte de gemeente in de zomer van 2004 op een oude bodemverontreiniging. Bij de particuliere verkoop van het naastgelegen perceel eind december 2004 bleek ook een bodemverontreiniging aanwezig te zijn.

De gemeente heeft deze verontreinging toen verder verkend. De gemeente vermoedde dat de ontdekte bodem-verontreiniging precies zo liep als de voormalige sloot vroeger tussen de Molenweg en de Platteweg. Naspeuring in oude archieven liet zien dat dit vermoeden juist was. De gemeente Scherpenisse bleek deze vroegere sloot in de jaren '50 te hebben gedempt met huisvuil en puin.

De gemeente heeft direct alle betrokken eigenaren geïnformeerd. Ook is de toestemming van alle betrokken eigenaren gevraagd om een nader bodemonderzoek uit te voeren. Met dit onderzoek kon de bodemverontreiniging worden bepaald. In goed overleg met alle eigenaren is het nader bodemonderzoek uitgevoerd. Inmiddels zijn de resultaten van dit bodemonderzoek bekend.

De bodem bleek ter plaatse van de gedempte sloot sterk verontreinigd te zijn met zware metalen, minerale olie en PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen).

Het college van b&w wil deze bodemverontreiniging graag zo spoedig mogelijk weghalen. De bodemverontreiniging kan namelijk gevaarlijk zijn voor mens, plant en dier. Daarnaast lopen eigenaren nu op tegen een waardevermindering van hun pand en het verbod te mogen bouwen op de verontreinigde bodem.

Maandagavond 30 januari 2006 heeft de gemeente alle betrokken eigenaren aan de Molenweg en Platteweg in Scherpenisse uitgebreid geïnformeerd over de daar aanwezige bodemverontreiniging. Ook de provincie Zeeland was hierbij aanwezig. De provincie is namelijk het bevoegd gezag bij de sanering van een dergelijke grote bodemverontreiniging en zal een besluit moeten nemen over de bodemverontreiniging en de daarop volgende bodemsanering.

Wanneer deze bodemsanering uitgevoerd gaat worden is nog niet exact bekend, maar alle betrokken eigenaren worden dan in een nieuwe informatiebijeenkomst verder geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):