woensdag, 11. oktober 2006 - 10:22

Boeren voorzien dorp van eigen groenestroom

Onstwedder

Vijf agrarische ondernemers in Onstwedde gaan in de groene stroom. Het vijftal heeft de handen ineen geslagen en gezamenlijk een biovergistingsinstallatie laten bouwen. Met deze installatie wordt dermate veel groene stroom geproduceerd dat alle Onstwedder huishoudens volledig van stroom kunnen worden voorzien.

De biovergister wordt geëxploiteerd door de vijf agrarisch ondernemers van de twee maatschappen Sterenborg-Migchels-Kooy en Luring-Te Velde. Zij vormen samen de Maatschap Natuurenergie Onstwedde (MNO) en zijn momenteel druk doende met de voorbereidingen op het project. In januari gaat de productie van de groene stroom van start.

Achter de pluimveestallen van Sterenborg-Migchels-Kooy in Veenhuizen staan twee grote ronde silo’s, waarin een mengsel van maïs en mest wordt vergist. De twee sleufsilo’s van MNO worden momenteel gevuld met maïs, die is geteeld door boeren uit de nabije omgeving. Er wordt een volledige jaarvoorraad gehakselde maïs ingekuild.

Voor het vergisten wordt een mengsel van maïs en mest in de afgedekte silo’s gepompt en verwarmd tot 38 graden Celsius. Bacteriën in de biomassa verteren de organische bestanddelen en scheiden gassen uit. Dit gas wordt in een gasmotor omgezet in elektriciteit. De restwarmte wordt benut om de biomassa op temperatuur te houden. Een ander deel wordt gebruikt voor verwarming van de pluimveestallen.

De opgewekte groene stroom wordt geleverd aan het reguliere net. De verteerde biomassa, digestaat genoemd, is reukloos en is bijzonder geschikt voor bemesting. ,,Zo is de kringloop rond: de natuur levert mest en maïs, daaruit wordt energie gehaald en het restproduct gaat weer de natuur in’’, zegt Chonda Luring namens MNO.

,,Groene stroom uit eigen dorp. De MNO steekt energie in de onderneming om er zo veel mogelijk energie uit te halen. Maar miljarden bacteriën doen het eigenlijke werk.�
Provincie:
Tag(s):