vrijdag, 5. mei 2006 - 17:02

Boete voor verstoren van bontebekplevier

Leeuwarden

Het Regionaal Milieu Team van de politie heeft woensdag proces-verbaal opgemaakt voor verstoring van beschermde vogels op een sportterrein aan de Drachtsterweg. Op een strook nog niet ingezaaid land werden door de vogelwacht eieren gevonden van de kievit, de scholekster en de uiterst zeldzame bontbekplevier.

Al eerder was de eigenaar van het terrein er meermaals op gewezen op het voorkomen van deze soorten in dit voormalige weidevogelgebied. Op de betreffende strook werd grond afgevlakt, ingezaaid en er waren boompjes geplant, waarbij rakelings langs de nesten werd gewerkt.

De bontbekplevier is een zogenaamde "rodelijstsoort", waarvan slechts 500 broedparen in Nederland voorkomen. De vogels zijn zeer gevoelig voor verstoring. Ook de pas uitgekomen kievitsjongen liepen het gevaar doodgereden te worden door de ingezette machines. De aanleg is stopgezet totdat de eieren uit zijn gekomen en de jonge vogels vertrokken zijn.
Provincie:
Tag(s):