donderdag, 9. februari 2006 - 16:12

'Bomen blijven ademhalen'

Antwerpen

De stijging van de CO2 (= koolstofdioxide)-concentratie in onze atmosfeer, met klimaatsveranderingen tot gevolg, is niet alleen een 'hot topic' in de wetenschap, maar ook een grote kopzorg voor de milieubewegingen en de wereldleiders. Op de vraag, hoe bossen zullen reageren op een warmer klimaat en een toenemende CO2-concentratie, onderzochten wetenschappers van het Planten- en Vegetatie-ecologie, onder leiding van prof. Reinhart Ceulemans, van de Universiteit Antwerpen en andere wetenschappers uit de USA naar het antwoord.

Op vier verschillende locaties in de wereld (waarvan drie in de USA en één in Europa) hebben wetenschappers gedurende vijf jaar delen van een bos blootgesteld aan toekomstige CO2-concentraties, en zo de groei van bomen en bosecosystemen in de toekomst gesimuleerd.

Recent hebben onderzoekers van deze vier grote bos-experimenten de handen ineengeslagen en hun resultaten vergeleken. Ondanks de verschillende boomsoorten (den, populier, tulpenboom), het sterk verschillend klimaat en de verschillende onderzoeksmethoden, waren de resultaten verrassend gelijkend. Er was een consistent gemiddelde stijging van de netto bosproductiviteit van 23% onder een atmosferische CO2-concentratie die verwacht wordt voor 2050.

Dit betekent dat de bestudeerde bossen in staat waren om 23% meer CO2 op te nemen uit de atmosfeer en als koolstof vast te leggen in hout, wortels en bladeren. Een deel van die extra opgenomen koolstof komt echter snel terug in de atmosfeer terecht via afbraak van bladeren en fijne wortels. Wat er van die 23% overblijft als we daarmee rekening houden, is veel minder duidelijk. In ieder geval zijn de Europese en Amerikaanse onderzoekers het er na jarenlang onderzoek over eens dat relatief jonge gematigde bossen in de toekomst wel degelijk beter zullen groeien, ondanks de stijging van het CO2.
Provincie:
Tag(s):