woensdag, 14. juni 2006 - 10:55

Bomen en struiken op de Grebbeliniedijk verdwijnen

Amersfoort

Om de veiligheid van bewoners ook in de toekomst te kunnen garanderen worden er nieuwe, strengere eisen gesteld aan dijken. Daarbij zijn bomen en grote struiken op de dijk in principe niet toegestaan, want de wortels verzwakken de dijk. Ook op de Grebbeliniedijk in en bij Amersfoort moet beplanting gaan verdwijnen en dat gebeurt in het najaar van 2006.

Een beperkt aantal bomen aan de landzijde van de dijk kan blijven staan en ook worden enkele karakteristieke bomen gespaard. Het verwijderen van de beplanting zal met name plaatsvinden in het buitengebied en minder op het gedeelte binnen de stad. Als de beplanting is verwijderd voldoet de dijk aan de eisen van het waterschap.
Provincie:
Tag(s):