woensdag, 26. juli 2006 - 21:21

Bomen Koesteeg mogen eindelijk gekapt

Borger

De Raad van State heeft in het hoger beroep, welke door de buurtvereniging Koesteeg werd ingesteld, de uitspraak van de Arrondissementsrechtbank in Assen over de kapvergunning voor 89 bomen en een aantal bosjes langs de Koesteeg in Borger bevestigd. Dit betekent dat de kapvergunning onherroepelijk is geworden en dat Rijkswaterstaat de bomen kan kappen.

Gelijktijdig met de beslissing over het hoger beroep tegen de kapvergunning is ook de hoger beroepszaak met betrekking tot de bouw- en sloopvergunning voor de viaducten behandeld. Ook hiervoor geldt dat de uitspraak van de rechtbank in stand blijft.

De gemeente Borger-Odoorn en Rijkswaterstaat zijn verheugd dat er eindelijk begonnen kan worden met de reconstructie van de kruising bij Borger aan de N34. Deze kruising staat bekend als één van de gevaarlijkste kruisingen in Drenthe. De kap van de bomen is noodzakelijk om voldoende ruimte te maken voor een ongelijkvloerse verkeersveilige kruising met viaduct en toe- en afritten

Volgens de planning start de uitvoering van de reconstructie van de kruising in het voorjaar van 2007. Zoals bekend wordt gesproken over de overdracht van de weg aan de provincie. De verwachte overdracht zal geen invloed hebben op de werkzaamheden. In dat geval neemt de provincie de aanbesteding en uitvoering van het werk over van Rijkswaterstaat. De bomenkap vindt eind dit jaar plaats. Gekozen is voor uitvoering van deze werkzaamheden in die periode omdat dan de nadelige invloed op flora en fauna het geringst is.

Rijksweg 34 wordt over de gehele lengte verkeersveiliger gemaakt. Ter hoogte van Borger gaat het ondermeer om het ongelijkvloers maken van de kruising met de N374 (de weg Stadskanaal- Schoonloo) en de aanleg van de benodigde toe- en afritten. Hiervoor moet de N34 verdiept worden aangelegd en moet ook de situatie bij de Koesteeg wijzigen. De weg gaat in de toekomst onder de Koesteeg door in plaats van er overheen.
Provincie:
Tag(s):