vrijdag, 10. maart 2006 - 19:49

Bomen Melkmarkt worden gekapt vóór broedseizoen

Zwolle

Vooruitlopend op de geplande herinrichting van de Melkmarkt half mei worden op 13 en 14 maart twaalf bomen gekapt tussen de Grote Markt en de Steenstraat. Dit gebeurt al in maart omdat de werkzaamheden dan vóór de start van het broedseizoen klaar zijn. In de loop van de herinrichting van de Melkmarkt worden nieuwe bomen aangeplant, zodat de Melkmarkt na de herinrichting weer hetzelfde aantal bomen telt.

Als alles volgens plan verloopt, worden de eerste vier nieuwe, vrijwel volwassen, bomen dit najaar geplant in het nieuw bestrate deel van de Melkmarkt aan de kant van De Slegte/McDonalds. Daarmee wordt al iets zichtbaar van het eindresultaat. Dit ontwerp voor de Melkmarkt wordt in vijf gedeelten gerealiseerd. Bij elke nieuwe fase worden de bomen uit het betreffende gedeelte gekapt en bij de herinrichting opnieuw aangeplant. Hierdoor is er ‘s zomers nog steeds groen in de Melkmarkt.

Geen plakkerige luizen
De els (almus spaethii), dat is niet de ‘gewone’ els, gaat de huidige bomen vervangen. Rond het Maagjesbolwerk werd dit soort elzen al eerder aangeplant en daar zijn goede ervaringen mee opgedaan. Zo geven deze elzen weinig overlast van overvloedige bladuitval of plakkerige luizen en past de boom goed in een stedelijke omgeving.

Groenbeleving
De nieuwe bomen worden straks verspringend aangeplant en niet in rijen. Dit sluit beter aan bij de opstelling van de marktkramen en biedt ook meer ruimte aan de kermis en andere evenementen. Een bijkomend effect is dat door het laten verspringen van de bomen de Melkmarkt al snel als een groene ruimte wordt beleefd.

Groeikansen
Een andere verbetering is, dat de nieuwe bomen veel betere groeikansen krijgen door de toepassing van een speciale beschermingsconstructie voor de wortels. Hierdoor kunnen ze beter tot wasdom komen en wordt verwacht dat de bomen sneller en duurzamer kunnen groeien dan tot dusver mogelijk was. Daarmee is het een verbetering op de huidige esdoorns, kastanjes en platanen, die meer overlast geven in de binnenstad.

In februari is begonnen met de vervanging van een deel van de riolering vanuit de panden aan de Melkmarkt, ter voorbereiding op de herinrichting. Ook is gestart met de herinrichting van de zuidkant van de Grote Markt, in aansluiting op het al nieuw bestrate noordelijke deel. Eind april is de Grote Markt klaar en in mei start de herinrichting van de Melkmarkt.
Provincie:
Tag(s):