vrijdag, 12. mei 2006 - 15:05

Bomen met groene stippen

Epe

De gemeente Epe is van plan om in het kader van het uitvoeringsprogramma Groenstructuurplan, dat in 1999 is opgesteld, het bomenbestand aan de Europalaan en de A.Kuyperstraat aan te passen. Dit houdt in dat een aantal bomen in het najaar van 2006 gekapt zouden moeten worden en dat de straat gelijktijdig van een nieuwe boombeplanting wordt voorzien.

Verschillende bomen in de Vegtelarij zijn daarom van een groene stip voorzien. Dit betekent dat een kapvergunning voor deze bomen in voorbereiding is.

Het huidige straatbeeld van de Europalaan en de A.Kuyperstraat wordt gekenmerkt door de vele grote platanen die op veel plaatsen overlast veroorzaken of in de nabije toekomst nog zullen doen. Dit blijkt uit de klachten die de afdeling Ruimte, Economie en Welzijn heeft ontvangen van bewoners.

De kapvergunning die in voorbereiding is zal binnenkort op de gemeentelijke pagina in het Veluws Nieuws gepubliceerd worden. Bewoners en andere belanghebbenden kunnen dan hierop reageren en hun zienswijze kenbaar maken.

Voor belangstellenden ligt het kapplan met herplant ter inzage op het gemeentehuis. Dit kapplan is een uitwerking van het uitvoeringsprogramma Groenstructuurplan. Om het plan in te zien kan men een afspraak maken met de heer J.Thijssen, tel. (0578) 678787 of met de Servicelijn 0800 66 77 88 9.
Provincie:
Tag(s):