vrijdag, 14. april 2006 - 8:53

Bomruiming Eindhoven verschoven naar 14 april

Eindhoven

De voor afgelopen dinsdag geplande ruiming van twee Engelse vliegtuigbommen in Meerhoven is verschoven naar aanstaande vrijdag 14 april. Afgelopen weekeinde hadden vandalen een aantal slangen uit de bronbemaling bij de bomschacht getrokken. Daardoor kwam de bomschacht onder water te staan

Inmiddels is het water weggepompt en wordt de vindplaats continu bewaakt. Doordat beide bommen helemaal onder water kwamen te staan, is de kans dat zij zijn bewogen toegenomen. Daarom is het risico voor de medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst groter dan bij een reguliere bomruiming voor zover die bestaat.

De manier van ontmanteling wordt vrijdag ter plaatse bepaald. Mocht blijken dat verwijdering van de ontstekers van de bommen te riskant is, dan zullen de bommen op de vindplaats âgecontroleerdâ tot ontploffing worden gebracht. Als dat gebeurt, zullen de containers en de bomschachten beschadigd raken. Mochten de bommen echter volgens plan gewoon ontmanteld kunnen worden, dan zullen ze naar een springput worden gebracht. Daar worden zij op een later tijdstip gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

Door de wateroverlast zijn de containers die om veiligheidsredenen rondom de bommen zijn geplaatst, gezakt. Het losmaken van de slangen heeft geleid tot materiële schade, de inzet van extra menskracht en een verhoogd risico voor de medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst. Daarom wordt in elk geval aangifte gedaan bij de politie. Volgens een medewerker van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer is het de eerste keer dat een ruiming vanwege vandalisme moet worden uitgesteld. contactgegevens
Provincie:
Tag(s):