zaterdag, 25. februari 2006 - 10:17

Bonden stappen woedend uit overleg met RET

Rotterdam

Sinds december 2005 voeren AVBAKABO FNV, CNV publieke zaak en VOR overleg met de RET over verzelfstandiging. Nu blijkt uit de pers dat de RET en Connexion de haalbaarheid onderzoeken van de oprichting van een nieuw gezamenlijk
busbedrijf. Het nu gepresenteerde plan komt neer op privatisering van de bus terwijl de
besprekingen met de RET gingen over de verzelfstandiging van de RET als geheel. De bonden hebben het overleg met de RET met onmiddellijke ingang afgebroken.

De bonden veronderstellen dat het onderzoek naar een nieuw busbedrijf zal leiden tot een overname van het stadsbusvervoer. Het streven van de gezamenlijke bonden is steeds geweest de stadsvervoersbedrijven bij elkaar te houden. Dat was indertijd ook de wens van de gemeente Rotterdam. Juist in de grote steden is een optimale aansluiting tussen tram, metro en bus van groot belang. Het nu gepresenteerde plan trekt die disciplines uiteen en brengt de synergie tussen de verschillende vervoersmiddelen in gevaar. De reiziger zal daarvan de dupe zijn, aldus de bonden. 'Wij maken ons bovendien grote zorgen over de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden van de RET-werknemers.

In het overleg over de personele gevolgen van een eventuele overgang naar Connexion, zullen wij onze huid duur verkopen', aldus een boze Karel de Buijzer, bestuurder ABVAKABO FNV. De bonden willen nu eerst duidelijkheid over de toekomstplannen van de RET. Dan zullen zij hun leden raadplegen over de te nemen stappen.
Provincie:
Tag(s):