donderdag, 2. november 2006 - 9:12

Borsele oefent op snel optreden bij ramp

Heinkenszand

Snel en zorgvuldig. Zo zou elke ramp of crisis bestreden moet worden.Dit is lastig, doordat er gigantische ladingen met informatie bij een crisisteam terecht komen, er heel veel mensen aan het werk zijn en omdat vele bestuurslagen tegelijk opereren. De gemeente Borsele gaat met informatiespecialisten bekijken hoe het delen van informatie verbeterd en versneld kan worden. Morgen is hier een bestuurlijke oefening aan gewijd.

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij een ramp of crisis. Een beleidsteam (waarin de hulpdiensten plaatsnemen) met aan het hoofd de burgemeester, neemt de belangrijkste beslissingen. Wel of geen evacuatie? Hoe bestrijden van de gevolgen? Welke technische maatregelen? Opvangen van slachtoffers? Informatie aan de bevolking? De gemeentelijke rol is cruciaal in de rampenbestrijding.

Bij elke ramp en in zogenaamde rampenoefeningen blijkt dat er veel informatie niet snel genoeg op de juiste plek terecht komt. En dat daardoor beslissingen niet vlot genomen kunnen worden. Gevolg is dat onder meer de hulpdiensten niet adequaat op kunnen treden en dat informatie niet tijdig aan de bevolking gegeven kan worden. Dit bleek tevens uit de grootschalige oefening NSOn (mei 2005), waarin een ramp met de kerncentrale moest worden bestreden.

De gemeente Borsele onderkent dit probleem en heeft informatiespecialisten gevraagd te kijken hoe informatie sneller en beter kan worden gedeeld bij een crisis. Tijdens een oefening op 2 november worden testen uitgevoerd en vindt er onderzoek plaats. De specialisten zullen aan de hand hiervan aanbevelingen doen.

Het DECIS Lab te Delft is een open onderzoekspartnerschap tussen Thales Nederland, TNO, de Technische Universiteit Delft en de Universiteit van Amsterdam. Hoofdthema van het onderzoek is de interactie tussen mensen en mensen, informatiesystemen en informatiesystemen, en tussen mensen en informatiesystemen. Het domein ‘crisis management’ is van groot (zowel lokaal als nationaal) belang voor onze samenleving.

Een van de grotere onderzoeksprogramma’s - ICIS (Interactive Collaborative Information Systems) - richt zich dan ook op de ondersteuning van besluitvormingsprocessen ten tijde van crises. In het bijzonder wordt onderzocht hoe informatiesystemen mensen kunnen ondersteunen en ontlasten bij besluitvorming onder chaotische, real-time omstandigheden. ICIS is gefinancierd door EZ in de BSIK regeling (no. BSIK03024) en loopt van 2004 tot en met 2009.
Provincie:
Tag(s):