maandag, 2. oktober 2006 - 23:36

BOS-impuls in Kampen

Kampen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft onlangs de drie aanvragen van de gemeente Kampen in het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport (de BOS-impuls) gehonoreerd. Door de BOS-impuls wordt geprobeerd de samenwerking te stimuleren tussen Buurt, Onderwijs en Sport. Kampen is hiermee de enige gemeente in Overijssel waaraan de ingediende aanvragen ook zijn toegekend.

De drie Kamper BOS-projecten, waarvoor de aanvragen zijn ingediend, richten zich op IJsselmuiden en de kernen (het project ‘IJSSELgames’), de wijk Brunnepe / Hanzewijk (het project ‘Brunnepe actief!’) en als laatste op de stad Kampen (het project ‘Door dik en dun met de jeugd van Kampen’).

De BOS-projecten ‘IJSSELgames’ en ‘Brunnepe actief!’ worden vanaf 1 januari 2007 uitgevoerd. Het project ‘Door dik en dun met de jeugd van Kampen’ start vanaf 1 januari 2008.

De BOS-impuls is erop gericht gemeenten te ondersteunen bij hun aanpak van achterstanden van jeugdigen van 4 tot 19 jaar op het gebied van gezondheid, welzijn, onderwijs, opvoeding, sport en bewegen. Deze achterstanden kunnen zich uiten in ongezond leefgedrag, overgewicht, bewegingsarmoede, rondhangen uit verveling, psychosociale problemen, gebrek aan sociale vaardigheden, voortijdig de school verlaten (schooluitval) en (kleine) criminaliteit. In de BOS-impuls staat de samenwerking tussen lokale ‘spelers’ op de terreinen buurt, onderwijs en sport centraal.
Provincie:
Tag(s):