dinsdag, 24. oktober 2006 - 9:49

Bos wordt heide

Zeist

De Utrechtse Heuvelrug (23.000 ha) bestaat voor het grootste deel uit bos. Slechts vier procent van de stuwwal is heide of stuifzand. Vooral te vinden op de Leusderheide, de Vlasakkers, de Lange duinen in Soest en de heidevelden in het Gooi. De overgebleven heidevelden zijn te klein geworden om de dieren en planten goed te beschermen. De provincie Utrecht heeft daarom een herstelplan gemaakt, dat de boseigenaren op de Utrechtse Heuvelrug in staat stelt om 350 ha bos in heide om te zetten.

Zondag 29 oktober houdt Stichting Het Utrechts Landschap een open dag op Heidestein. Bezoekers kunnen hier zien waar de heide hier teruggebracht wordt. Bij het Utrechts Landschap gaat het om circa 26 hectare waar de heide wordt teruggebracht. Voor de omvorming van bos naar heide zijn de meest kansrijke plekken gezocht. Aansluitend aan bestaande open terreinen, een geschikte voedselarme bodem en het minst waardevolle (vaak jonge) bos. Ook is er naar het landschap gekeken. Mooie bomen vormen straks de nieuwe bosrand.

Dit najaar beginnen de werkzaamheden. Na het vellen van de bomen worden de stobben gerooid, en de voedselrijke bovenlaag (humus) verwijderd. Begrazing met schapen voorkomt dat het terrein daarna weer dichtgroeit. Als de rust is weergekeerd, is er een groter leefgebied ontstaan voor de zandhagedis, de roodborsttapuit, nachtzwaluw, buntgras en verschillende soorten korstmossen.
Provincie:
Tag(s):