donderdag, 27. juli 2006 - 15:40

Boskalis verwerft opdracht van 70 miljoen

Amsterdam

Baggerbedrijf Koninklijke Boskalis Westminster nv maakt bekend dat zij een omvangrijke opdracht heeft verworven ten behoeve van de aanleg van een gaspijpleiding in Taiwan. De uitvoering beslaat circa vijf maanden vanaf april 2007, de contractwaarde bedraagt circa 70 miljoen euro.

De opdracht betreft een pijpleiding met een lengte van circa 130 kilometer voor de westkust van Taiwan, die in opdracht van de Chinese Petroleum Corporation zal worden
aangelegd. De activiteiten van Boskalis in het project omvatten het baggeren van sleuven in de zeebodem, het afdekken van de pijpleiding met zand en stenen, alsmede vier
kustaanlandingen van de pijpleiding. Voor deze opdracht zal Boskalis een grote cutterzuiger en een grote sleephopperzuiger inzetten.

Dit project in Taiwan past in de reeks van grootschalige energiegedreven projecten op de wereldmarkt voor maritieme infrastructuur. De markt wordt gedreven door lange termijn
factoren, zoals de groei van de wereldbevolking, de groei van de wereldeconomie en het internationale handelsvolume en de ontwikkelingen op de energiemarkten.
Categorie:
Tag(s):