woensdag, 17. mei 2006 - 17:15

Bottleneck bij Nieuwstadt aangepakt

Nieuwstadt

Gedeputeerde Mat Vestjes heeft woensdagmiddag bij Nieuwstadt het eerste deel van de nieuwe N297 geopend. Deze nieuwe Rijksweg loopt van de N295 tot aan de snelweg A2. Hierdoor is een verbetering aangebracht in de zogenaamde flessenhals rondom Nieuwstadt en Born.

De realisatie van wegen in het kader van het Bottleneck Infrapakket dragen bij aan een betere ontsluiting van de bedrijven in de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren, voor een nieuwe verbinding met Duitsland via de B56n en voor een verbetering van de verkeersveiligheid in de regio. In mei 2005 zijn als eerste resultaat de nieuwe toe- en afritten naar de A2 bij Roosteren opengesteld. In oktober van vorig jaar is de verhoging van de bruggen over het Julianakanaal en de A2 afgerond en is de Maaseikerweg geopend.

Met de aanleg van de N296N wordt er voor gezorgd dat het bedrijventerrein Holtum-Noord vanaf en naar de A2 aanzienlijk beter bereikbaar is voor vrachtwagens. De verkeersveiligheid in de regio wordt verbeterd door Bottleneck Infra: het opheffen van een tweetal beruchte ‘black spots’ in de omgeving van Roosteren en de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Ruitersbaan zijn hier voorbeelden van.
Provincie:
Tag(s):