zondag, 20. augustus 2006 - 20:56

Botulismegevaar nog niet geweken

Emmen/Coevorden

Ondanks het feit dat de temperaturen drastisch zijn gedaald is het gevaar voor botulisme nog lang niet geweken. De watertemperatuur is nog onvoldoende gezakt om de bacteriën inactief te maken. Ook de kadavers van vissen en watervogels vormen daarbij een belangrijke bron van besmetting. Dit meldt de Dierenbescherming van Zuid-Oost Drenthe.

Regelmatig komen er bij de afdeling Zuid Oost Drenthe nog meldingen binnen van zieke of dode watervogels. Het is zeer reëel te denken dat het hier om botulisme gaat. De dieren zijn lusteloos en vertonen verlammingsverschijnselen. Wanneer u een dier met deze verschijnselen aantreft, neem dan direct contact op met de Dierenbescherming: 0900 – 11 22 362.

Als het dier op tijd wordt behandeld is er nog kans op genezing. Treft u een dood dier, aan neem dan contact op met het waterschap of de gemeente, maar zorg ervoor dat u, of uw dier, niet met het kadaver in aanraking komt.

Ook andere dieren kunnen besmet raken met botulisme. Bij huisdieren is de incubatieperiode 2 tot 6 weken. De eerste symptomen zijn: kauw en slikproblemen en ‘afhangende’ ogen. Verzwakking, en uiteindelijk verlamming van de achterhand, kan pas later worden geconstateerd. Wanneer u dergelijke symptomen bij uw huisdier constateert, raadpleeg dan direct uw dierenarts. In een vroeg stadium kan de ziekte, in de meeste gevallen, worden genezen.

Belangrijker nog is te voorkomen dat uw dier besmet raakt. Zorg dat het uit de buurt blijft van open water, en zeker van kadavers, waarmee u het risico van een besmetting tot een minimum beperkt.
Provincie:
Tag(s):