woensdag, 25. januari 2006 - 13:53

Bouw Almere Hout vanaf 2007

Almere

Het college van B en W adviseert de gemeenteraad Almere Hout in een ontspannen tempo te ontwikkelen. Het zal tientallen jaren duren voordat Almere Hout – waar uiteindelijk zo’n 18.000 woningen en ruim 500 ha aan bedrijvenlocaties worden voorzien – helemaal is gebouwd.

De uitkomst van de onderhandelingen met het rijk over doorgroei van Almere zijn medebepalend voor het tempo. Het college wil de groene kwaliteiten van het gebied zoveel mogelijk handhaven.

Het totale gebied Almere Hout omvat de hele oostflank van Almere met daarbinnen o.m. boswachterij Almeerderhout met stadslandgoed de Kemphaan, de villawijk Overgooi en het bedrijventerrein Stichtsekant.

Het structuurplan daarvoor is al in 2001 door de gemeenteraad vastgesteld. Naast duizenden woningen worden in dit 2800 ha (ca. 3x8 km) grote gebied winkels, voorzieningen, kantoren en bedrijven gerealiseerd. Daarnaast wordt een reservering aangehouden voor een rail- verbinding met het Centraal station in Almere Stad.

In de 2e helft van 2005 is het structuurplan geëvalueerd en dit heeft geleid tot het advies om bij de realisatie van Hout zo veel mogelijk flexibiliteit in te bouwen: een rustig tempo waarbij ‘clustergewijs’ woningen en bedrijvenlocaties worden gerealiseerd. Risico’s en investeringen blijven daarmee beperkt.

Voor de organisatie en realisatie van Almere Hout willen BenW een projectorganisatie instellen. De raad wordt verzocht o.m. daarvoor een totaal bedrag van ruim € 4,6 miljoen beschikbaar te stellen.

De villawijk Almeerderhout wordt in 2007 uitgebreid, dan komen de kavels voor de wijk Vogelhorst II op de markt. Dit deel grenst aan de noordoostzijde van de bestaande villawijk en omvat ca. 300 particuliere kavels, variërend in grootte. Vervolgens willen BenW vanaf 2008 het gebied aan de noordkant van Almere Hout – grenzend aan de A6 realiseren.

Dit voorjaar worden de eerste voorbereidingen getroffen voor een afslag vanaf de A6 naar dit gebied. Almere Hout Noord zal ca. 1700 woningen omvatten in verschillende prijsklassen en daarnaast een vestigingslocatie voor grootschalige detailhandel langs de A6. Het ontwerp bestemmingsplan voor dit deelgebied zal de eerste helft dit jaar aan B en W en de raad ter goedkeuring worden aangeboden.
Provincie:
Tag(s):