zaterdag, 23. december 2006 - 16:39

Bouw woningen Julianadorp-Oost stap dichterbij

Den Helder

Voor de realisatie van een woonwijk in Julianadorp-Oost is deze week een belangrijke stap gezet. Wethouder Boskeljon en directeur Seegers van Woningstichitng Den Helder tekenden de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor Julianadorp-Oost.

In de SOK staan afspraken voor het maken van een stedenbouwkundig plan en een projectplan. In het projectplan staan afspraken over de verkaveling, het woningbouwprogramma en de planning. Voor de realisatie van de woonwijk is een planologische procedure (een artikel 19.2 procedure) noodzakelijk. Ook moet er een bestemmingsplan opgesteld worden.

Het is de bedoeling dat in Julianadorp-Oost in een periode van zo’n tien jaar ongeveer 630 woningen binnen de Verlengde Zuiderhaaks verrijzen. Er komen diverse soorten woningen: 25 woningen in het goedkope segment, 25 woningen in het middensegment en 25% twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen.

De start van de bouw vindt naar verwachting plaats begin 2009. Door een bijzondere benadering van het plangebied krijgen toekomstige bewoners de kans hun woondroom te realiseren binnen bepaalde – ruimtelijke – condities. Julianadorp-Oost zal wat sfeer betreft, moeten aansluiten bij het karakter van het ‘oude dorp’. Tijdens de ontwerpfase worden omwonenden bij de planvorming betrokken.

Voorafgaand aan de SOK hebben de gemeente en de Woningstichting al in oktober 2004 een intentieverklaring getekend. In de verklaring staat onder meer dat ook de Helderse Bouw Kombinatie (HBK) woningen mag realiseren in Julianadorp-Oost. De afspraken met de HBK zijn gemaakt vanwege het niet doorgaan van de ontwikkeling van het gebied nabij het NS station Den Helder Zuid / Doggerswijk-Oost.
Provincie:
Tag(s):