donderdag, 5. oktober 2006 - 12:53

'Boze wolven en kleine meisjes'

Groningen

Vanaf 2 oktober is er een speciale informatievoorziening over loverboys in de gemeente Groningen. Bij het Informatiecentrum Gezondheid kunnen professionals zoals leerkrachten en hulpverleners en jongeren en ouders terecht voor informatie, advies en verwijzingen. Het starten van de informatievoorziening is een van de vijf maatregelen van het project ‘Boze wolven en kleine meisjes’. Het project richt zich op het terugdringen van jeugdprostitutieproblematiek waaronder het loverboys fenomeen.

De informatievoorziening loverboys is ondergebracht bij het Informatiecentrum Gezondheid van de GGD Groningen. Het centrum heeft ook een verwijsfunctie naar instellingen zoals Maatschappelijke Juridische Dienstverlening (MJD), Regiopolitie en GGD Jeugdgezondheidszorg en de SAO/AIDS afdeling.

Het project ‘Boze wolven en kleine meisjes’ kent behalve het instellen van een punt waar informatie gehaald kan worden nog vier andere maatregelen. Het instellen van een coördinatiegroep met daarin deelnemers van MJD, politie, voortgezet onderwijs, jeugdzorg en BASE groep heeft tot doel om gesignaleerde knelpunten in de keten van hulpverlening op te lossen.

Na aanhoudende signalen over de loverboysproblematiek is in de gemeente Groningen besloten het fenomeen seksueel geweld en misbruik op te nemen in het gezondheidsbeleid. Gezien het versnipperde aanbod en geconstateerde lacunes hebben de GGD en Regiopolitie besloten de aanpak van het probleem een extra impuls te geven. Een werkconferentie in het najaar van 2005 heeft geleid tot de bovenvermelde vijf maatregelen.
Provincie:
Tag(s):