zaterdag, 11. maart 2006 - 9:47

Brabantse Dorpendag 2006

Op 11 maart vindt in het Provinciehuis de Brabantse Dorpendag 2006 plaats. De Dorpendag is een dag waarop u, als bewoner die zich inzet voor de leefbaarheid van uw dorp, informatie kan verzamelen, contacten kan leggen met het provinciaal bestuur en ervaringen met anderen kan uitwisselen. De Provincie biedt u deze dag ook aan als blijk van waardering voor uw inzet. Later in het voorjaar kunt u deelnemen aan een praktijkdag. Tijdens deze praktijkdagen krijgt u de kans innovatieve en succesvolle projecten te bezoeken die de initiatiefnemer ter plaatse toelicht.

De Commissaris van de Koningin mevr. J.R.H. Maij-Weggen houdt een openingstoespraak en gedeputeerde R. Augusteijn sluit de Brabantse Dorpendag.

De Provincie Noord-Brabant biedt deze dag aan aan de actieve bewoners op het platteland, dorpsraden en andere organisaties die met hen samenwerken. De betrokkenheid van bewoners bij de leefbaarheid in hun dorp leidt tot vele succesvolle initiatieven. Dorpendag geeft nieuwe inspiratie aan mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid in hun dorp.
Provincie:
Tag(s):