maandag, 10. april 2006 - 17:10

Brand bij aluminium verwerkingsbedrijf

Farmsum

Bij het aluminium verwerkingsbedrijf HSA in Farmsum is maandagmiddag rond 13.45 uur brand uitgebroken in de rookfilterinstallatie. Omdat een bluspoging met de stikstof blusinstallatie de brand niet doofde, werd de brandweer gealarmeerd.

De installatie zit tussen de schoorsteen en de oven en heeft tot doel om de hoeveelheid schadelijke stoffen, die via de schoorsteen het bedrijf verlaat, te reduceren. In de filter zitten honderden filterdoeken. Door nog onbekende oorzaak hebben de doeken vlam gevat.

De brandweer van Delfzijl zette twee tankautospuiten en een ladderwagen in om de brand in de installatie te kunnen doven. Met een warmtebeeldcamera werd regelmatig het effect van de bluswerkzaamheden gecontroleerd.

Hoe groot de schade aan de installatie zal zijn, is nog niet bekend. De fabriek zal enige tijd stil liggen totdat de filters weer hersteld zijn.
Provincie:
Tag(s):