woensdag, 19. juli 2006 - 12:35

Brandveilig-heidsnorm voor bouw hoger dan 70 meter

Almere

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft brandveiligheidsnormen vastgesteld voor de bouw van gebouwen hoger dan 70 meter. Tot het vaststellen van beleidsregels is besloten, omdat er geen wettelijke brandveiligheideisen voor deze categorie zijn vastgesteld. De gemeente zal bij de ontwikkeling van de kantorenstrip “L’ Hermitage� te maken krijgen met hoogbouw tot 120 meter.

Praktijkrichtlijn wordt beleidslijn
De Stichting Bouw Research (SBR) heeft in 2005, met steun van het Ministerie van VROM, een praktijkrichtlijn opgesteld waarmee voor hoogbouwprojecten een acceptabel niveau van brandveiligheid wordt bereikt. Het college heeft besloten deze praktijkrichtlijn als beleidsnorm vast te stellen.

De richtlijn is ontwikkeld door deskundigen op het gebied van hoogbouw. Landelijk kent de praktijkrichtlijn een breed draagvlak en wordt hij onderschreven door zowel de ontwikkelende partijen als de gemeenten.

Het voordeel van het vaststellen van normen is, dat ze bij elk bouwproject kunnen worden toegepast. De normen zijn handig voor zowel de ontwikkelaar als voor de gemeente die het bouwplan moet toetsen aan het bouwbesluit. De behoefte aan duidelijkheid over de te hanteren normen, blijkt uit de positieve reacties van ontwikkelaars op het voornemen de SBR praktijkrichtlijn over te nemen.
Provincie:
Tag(s):